En Ortigueira celébrase anualmente desde 1978 o Festival Internacional do Mundo Celta. As datas de [...]