Barco bateas · Rianxo

O método tradicional de produción de mexillón en Galicia é o cultivo en batea. Este sistema é o de mellor rendemento dos coñecidos, e as 240.000 toneladas de mexillón comercializados anualmente en Galicia supoñen máis da metade da produción mundial por cultivos deste molusco.
Aínda que o cultivo do mexillón en bateas é orixinario de Xapón comezouse a utilizar en Galicia na Ría de Arousa en 1946 e foise modificando progresivamente ata que na actualidade o emparrillado, semellante ao dos viveiros fixos, é de vigas de eucalipto e os flotadores son grandes bidóns de ferro recuberto de poliester. Este sistema de cultivo tivo un rápido desenvolvemento que levou á presenza actual de 3.377 bateas de mexillón nas rías galegas.
O cultivo do mexillón
Ao produtor ou cultivador de mexillón coñéceselle como mexilloeiro e conta cunha embarcación especial para realizar algunhas das manobras de cultivo como a que se ve na fotografía 360 (Barco de Anxo un bo amigo). En xeral o cultivo de mexillón pódese diferenciar estas etapas: 1- obtención de semente, 2- colocación da semente en cordas , 3- desdobre ou control do número de exemplares e 4- engorde e colleita. O cultivo comeza coa colecta de pequenos mexillóns ( de entre 0,250 mm. e 2 cm.) aos que se lles denomina ?semente?, xa sexa das zonas rochosas expostas ao océano e illas próximas (70%) ou de colectores artificiais que se colocan nas propias balsas de cultivo (30%).
A semente, e no seu momento, o mexillón procedente do desdobre colócase a man coa maquinaria especial ao longo das cordas de nylon, rodeándose cunha fina rede de algodón a cal suxeita ao mexillón ata que este produce uns filamentos chamados biso cos que se adhire fortemente á corda. Isto ocorre en pouco tempo e, para entón, a malla de algodón xa se desfixo na auga (5 a 7 días). En cada corda pódense colocar de 14 a 15 quilogramos de semente e cada 30-40 cm. insérense barras de plástico ou madeira de 20 ou 30 cm. para evitar que a semente, cando creza, despréndase polo seu propio peso. Finalmente as cordas cólganse do armazón das balsa mediante unha corda mais delgada denominada ?rabiza?.