Muíño de Sesín Caaveiro

Na foto pódese ver a ponte medieval e o leito do río Sesín, nas proximidades atópanse as ruínas do antigo muíño do mosteiro de Caaveiro. Todo o ambiente está integrado nunha natureza exuberante.