O seu nome procede do latín finis terrae, fin da terra; e punto final tamén do Camiño de [...]
A Praia do Rostro, de 2 quilómetros de longo, ten unha lenda.... que conta, que debaixo das súas [...]