Desde finais do s.XVIII  ata mediados do s.XX foi un importante asentamento da industria de [...]