San Vicente do Grove

Na parroquia de San Vicente do Grove, e uns dous puntos turisticos principais do Grove,  conta cun estupendo porto deportivo, e cun paisaxe privilexiado. Conta cun paseo de madeira que discorre ao longo da costa, con moitas pequenas praias moi agradables.